↑ Terug naar Informatie

Organisatie

De governance van SSGA  bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers binnen SSGA en geeft mandaat aan het Dagelijks bestuur om binnen afgesproken kaders de stichting te besturen. Het Dagelijks bestuur wordt gekozen door de leden van het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Niels Vos
Lid Dagelijks Bestuur SSGA

De Onderwijsspecialisten
Directeur bedrijfsvoering
Bij De Onderwijsspecialisten werken ongeveer 1.800 medewerkers op 30 scholen voor ruim 4.500 leerlingen tussen de 4 en 20 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Omdat ze moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag.

.

Peter Breukers
Lid Dagelijks Bestuur SSGA

Gemeente Overbetuwe
Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur
De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie en eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is de schakel tussen wat het gemeentebestuur wil en de gemeentelijke organisatie kan.

Vincent van Hunnik,
Lid Dagelijks Bestuur SSGA

Rijn IJssel
Directeur Operations
Rijn IJssel is met 23 vestigingen hét roc voor Arnhem, Wageningen en omstreken. Op deze locaties biedt Rijn IJssel meer dan 150 opleidingen aan.

Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur worden ondersteund door het management van SSGA. Het Management van SSGA is onder meer verantwoordelijk voor het begeleiden van belangstellenden en nieuwe deelnemers, het behartigen van de belangen van deelnemers, het voeren van het secretariaat, het verzorgen van het financieel beheer en het aansturen van leveranciers.

Het management van SSGA bestaat uit de volgende personen:

Pieter Roovers
Manager SSGA
E-mail: info@stadsringarnhem.nl
Telefoon: 06 5252 0209

Franc Vermij
Project manager SSGA
E-mail: info@stadsringarnhem.nl
Telefoon: 06 5578 4479

Astrid van Unen
Office manager SSGA
E-mail: info@stadsringarnhem.nl
Telefoon: 035 5488 388