↑ Terug naar Informatie

Organisatie

De governance van SSGA  bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers binnen SSGA en geeft mandaat aan het Dagelijks bestuur om binnen afgesproken kaders de stichting te besturen. Het Dagelijks bestuur wordt gekozen door de leden van het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Ben Geerdink
Voorzitter Dagelijks Bestuur SSGA

Rijn IJssel
Voorzitter college van bestuur
Rijn IJssel is met 23 vestigingen hét roc voor Arnhem, Wageningen en omstreken. Op deze locaties bied Rijn IJssel we meer dan 150 opleidingen aan.

Erika Diender-van Dijk
Lid Dagelijks Bestuur SSGA

Quadraam
Voorzitter College van Bestuur
Onder Quadraam vallen dertien scholen voor voortgezet onderwijs in Arnhem, de Liemers en Overbetuwe.

Peter Breukers
Lid Dagelijks Bestuur SSGA

Gemeente Westervoort
Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur
De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie en strategisch beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is de schakel tussen wat het gemeentebestuur wil en de gemeentelijke organisatie kan.

Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur worden ondersteund door het management van SSGA. Het Management van SSGA is onder meer verantwoordelijk voor het begeleiden van belangstellenden en nieuwe deelnemers, het behartigen van de belangen van deelnemers, het voeren van het secretariaat, het verzorgen van het financieel beheer en het aansturen van leveranciers.

Het management van SSGA bestaat uit de volgende personen:

Pieter Roovers
Manager SSGA
E-mail: info@stadsringarnhem.nl
Telefoon: 06 5252 0209

Franc Vermij
Project manager SSGA
E-mail: info@stadsringarnhem.nl
Telefoon: 06 5578 4479

Astrid van Unen
Office manager SSGA
E-mail: info@stadsringarnhem.nl
Telefoon: 035 5488 388