↑ Terug naar Informatie

Kosten en zeggenschap

Iedereen gelijk

Het SSGA netwerk is zo opgebouwd elke nieuwe deelnemer aan het netwerk een evenredig gedeelte aan het gemeenschappelijk deel van het SSGA netwerk bijdraagt. In onderstaand figuur leggen wij uit hoe dit (globaal) in zijn werk gaat.

kostenverdeling2-480

De eerste deelnemer die verbindingen voor zichzelf realiseert, betaalt voor een stuk backbone in het voorbeeld €100. Om zijn locaties A1 en A2 aan te sluiten op de ring is hij ook nog 2x €10 aan aansluitkosten (de aflopers) kwijt. Totaal heeft A nu €120 geïnvesteerd in het netwerk. Op het moment dat er een tweede deelnemer B bijkomt, kan deze gebruikmaken van de backbone die deelnemer A heeft gecreëerd. Om aan te sluiten op de (nu dus gemeenschappelijke) backbone is ook B 2x €10 aan aansluitkosten kwijt. Om gebruik te mogen maken van de gemeenschappelijke backbone, betaalt B zoveel aan A dat beide deelnemers nu evenveel aan het gemeenschappelijk deel hebben betaald. Zowel A als B hebben nu dus €70 betaald voor de verbindingen. Als er een derde deelnemer aansluit betaalt hij een evenredig deel terug aan A en B, zodat iedereen opnieuw evenveel heeft betaald aan het gemeenschappelijk deel.

Eigendom, trekkingsrechten en zeggenschap

Deelnemen aan de stichting betekent dat u uw netwerkverbindingen inbrengt bij de stichting. Het netwerk wordt op die manier gemeenschappelijk bezit van alle leden in de stichting. In ruil voor het inbrengen van het netwerk verkrijgt elke deelnemer trekkingsrechten. Deze trekkingsrechten geven recht op teruggave van een deel van de investeringen volgens bovenstaand voorbeeld. Aan de trekkingsrechten zijn ook de stemrechten in de vereniging verbonden. Een deelnemer die veel heeft geïnvesteerd in het netwerk verkrijgt daarom ook meer stemrecht dan een deelnemer die slechts weinig hoeft te investeren. Om het voorbeeld niet te complex te maken, is in het voorbeeld geen rekening gehouden met afschrijvingen en reserveringen. Verder wordt in de feitelijke kostenverrekening gewerkt met vaste meter-verrekenprijzen in de backbone. Effectief wordt derhalve iets minder terugbetaald aan de investeerders dan in het voorbeeld.

Het effect van deze methode is overigens dat de initiële bijdrage gestaag daalt bij groei van het aantal deelnemers.

Eenmalige kosten

Naast de verrekening met de bestaande deelnemers bij toetreding van nieuwe deelnemers, betalen nieuwe deelnemers de eenmalige kosten van de verbindingen tussen de aan te sluiten locaties en de stadsring. Deze kosten variëren in de praktijk sterk. Om die kosten te bepalen, zal offerte moeten worden gevraagd aan een aannemer, waar begeleidingskosten aan verbonden zijn.

Beheer en onderhoud

Naast de eenmalige kosten zijn er jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk. Dit wordt verrekend aan de hand van een verdeelsleutel. Bij meer deelnemers worden de kosten per deelnemer minder.

Eigen verantwoordelijkheid

In aanvulling op de kosten van het gebruik van de glasvezelinfrastructuur zijn er kosten verbonden aan de aanschaf, installatie en aansluiting evenals aan het onderhoud en beheer van de vereiste actieve apparatuur, die onderdeel uitmaakt van uw lokale netwerk. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt geheel bij uw instelling.