Home

Stichting Samenwerkingsverband
Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA)

ArnhemSinds 2002 is SSGA hét glasvezelnetwerk voor non-profitinstellingen in Arnhem en de directe omgeving, zoals gemeenten, scholen, blibliotheken en stichtingen..

SSGA bezit glasvezelinfrastructuur die door de deelnemers uitsluitend voor eigen gebruik toegepast mag worden. Onder eigen gebruik wordt verstaan ten behoeve van de eigen organisatie of organisaties die door de deelnemer vertegenwoordigd worden en voor zover dit geen onderdeel vormt van een ‘open’ infrastructuur. Door deze voorwaarde is SSGA uitsluitend aan de vraagzijde actief. Zij treedt niet op als aanbieder van infrastructuur (SSGA is een ‘besloten’ netwerk). De stichting verzorgt naast de aansluiting op het netwerk ook het beheer en onderhoud.

Oorsprong

In 2002 was SURFnet op zoek naar snelle breedbandverbindingen om eigen locaties met elkaar te verbinden. Gezien de hoge prijzen in de markt zocht en vond SURFnet in de Gemeente Arnhem en ROC Rijn IJssel partners om samen een eigen glasvezelnetwerk aan te (laten) leggen.

Door de kosten voor het gemeenschappelijke deel van het netwerk samen te dragen was de initiële investering goed op te brengen. De drie partijen besloten het gemeenschappelijk deel ook open te stellen voor nieuwe partners/ deelnemers.

In de jaren die volgden groeide het aantal deelnemers en hiermee het netwerk van een lokaal netwerk van 3 partners naar een regionaal netwerk met meer dan 25 deelnemers. In de stichting zijn alle deelnemers aan het netwerk vertegenwoordigd. Onder het kopje deelnemers zijn alle op dit moment aangesloten instellingen opgenomen.