↑ Terug naar Informatie

Persbericht

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) meldt met trots dat het haar glasvezelinfrastructuur notarieel heeft vast laten leggen.

Sinds 2003 legt de SSGA een glasvezelinfrastructuur aan voor non profit organisaties in Arnhem en omliggende gemeentes, waaronder de gemeenten, scholen, bibliotheken en (zorg)stichtingen.

Deze glasvezelinfrastructuur bestaat uit een netwerk van buizen en glasvezelkabels dat namens de Deelnemers door SSGA wordt beheerd en waar nodig wordt uitgebreid.

Elke buis en glasvezelkabel die SSGA in de grond legt, wordt geregistreerd bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Hoewel SSGA het glasvezelnetwerk namens de Deelnemers aanlegt en ook financiert, is hiermee het eigendom van deze infrastructuur niet vastgelegd. SSGA mocht zich pas de eigenaar van de glasvezelnetwerk infrastructuur noemen zodra dit door een notaris werd vastgesteld en vastgelegd bij het kadaster.

In het afgelopen jaar heeft het notariskantoor Dirkzwager uit Arnhem aan de hand van diverse documenten gecontroleerd of SSGA eigenaar is van alle door SSGA aangelegde infrastructuur.

Op donderdag 5 september j.l. is dit proces afgerond met de feestelijke ondertekening van de eigendomsakte  door het Dagelijks Bestuur van SSGA in het kantoor van Dirkzwager notarissen en is het eigendom van het volledige SSGA glasvezelnetwerk officieel vastgelegd bij het kadaster.

Zittend Ben Geerdink en Peter Breukers, Voorzitter en lid Dagelijks Bestuur SSGA, Staand Franc Vermij, management SSGA